Gadewch i ni siarad am ADHD

Gadewch i ni siarad am ADHD
Better Brain, Better Game!

Mae’r animeiddiad hwn yn trafod beth mae bod ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) yn ei olygu.

Cafodd ei gynhyrchu ar y cyd a phlant ag ADHD, eu teuluoedd/gofalwyr a gweithwyr iechyd yn y maes. Mae’n seiliedig ar dystiolaeth ymchwil ynghyd a syniadau plant ac unigolion sydd a phrofiad uniongyrchol o ADHD.

Mae’r animeiddiad yn rhan o brosiect a ariennir gan Wellcome, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.

Dysgwch fwy am ADHD: /

Darllenwch am lansiad ein hanimeiddiad: /

You can watch the video in English at k

Brain & Body Power Free Trial

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *